» Aktuality » Stredoškoláci sa môžu zapojiť do projektu na talianskom ostrove Lampedusa

Stredoškoláci sa môžu zapojiť do projektu na talianskom ostrove Lampedusa

19.06.2017
Stredoškoláci sa môžu zapojiť do projektu na talianskom ostrove Lampedusa
     Stredné školy a žiaci stredných škôl vo veku 16 – 18 rokov majú možnosť prihlásiť sa na 2. ročník medzinárodného podujatia Európa začína na Lampeduse, ktoré sa uskutoční v dňoch 30. 9. – 3. 10. 2017 na talianskom ostrove Lampedusa v Stredozemnom mori.
     Cieľom aktivity je zapojiť žiakov stredných škôl z rôznych európskych krajín do vzdelávacích aktivít a diskusií, ktoré sa týkajú otázok ľudských práv s osobitným zameraním na migráciu a práva utečencov a žiadateľov o azyl.
     Stredné školy, ktoré majú záujem zúčastniť sa medzinárodného podujatia, sa môžu prihlásiť najneskôr do 27. júna 2017 v súlade s podmienkami účasti. Podmienky účasti a prihlasovacie formuláre (v anglickom jazyku) nájdete v prílohe. 

Kontaktná osoba na ŠPÚ - PhDr. Denisa Ďuranová, národná koordinátorka za SR v Európskej agentúre pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie, denisa.duranova@statpedu.sk.