Stredné školy odlíši farebný semafor

15.06.2015
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) prichádza s novinkou. Po prvý raz predstavuje pridanú hodnotu vo vzdelávaní, a to z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra. Metodiku na jej výpočet vyvinula skupina pre výskum v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, pričom využila štandardnú metódu hierarchického lineárneho modelovania.
     Pridaná hodnota predstavuje príspevok školy ku vzdelaniu svojich žiakov. Veľkosť pridanej hodnoty vo vzdelávaní  je, zjednodušene povedané, rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Očakávaná úspešnosť zodpovedá priemernej úspešnosti v externej časti maturitnej skúšky tých škôl, ktorých žiaci mali rovnakú priemernú úspešnosť v Testovaní 9 pred štyrmi rokmi.
     V rámci vizualizácie je pre lepšiu prehľadnosť škola v každom roku zaradená do farebného políčka – zelená ju priradí do kategórie výsledkov nad očakávania, oranžová bude značiť súlad s očakávaniami a červená bude signalizovať podpriemerný progres žiakov.
     „Pri vyhodnocovaní boli odlíšené štvorročné gymnáziá od ostatných stredných škôl so študijnými odbormi. Výskumníci mohli pracovať pri výpočte s archívnymi dátami za tri populačné vlny žiakov, ktorí ukončili strednú školu v rokoch 2013, 2014 a 2015,“ povedala zastupujúca riaditeľka NÚCEM-u Ivana Pichaničová.
     Unikátnu metodiku konzultoval NÚCEM aj na medzinárodných konferenciách. Zavedením pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa Slovensko pridáva k progresívnym štátom v Európe a USA v oblasti školského výskumu. Aj v susedných krajinách, napríklad v Poľsku, už tri roky informujú školy o pridanej hodnote vo vzdelávaní, v Maďarsku dostávajú školy správy o pridanej hodnote z gramotností.
     „Je to ďalší prvok hodnotenia práce škôl, ktorý môže pomôcť pri odhaľovaní nedostatkov v konkrétnych oblastiach a hľadaní spôsobov, ako sa zlepšiť. Už teraz vieme školám povedať, do akej miery sa ich žiaci zlepšili v slovenskom jazyku a literatúre a v budúcnosti plánujeme takto analyzovať aj ďalšie predmety,“ vysvetľuje minister školstva Juraj Draxler.
     Informáciu o pridanej hodnote dostane do konca júna takmer 700 škôl.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku