» Aktuality » Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil na pracovnej porade vedúcich odborov školstva OÚ v sídle kraja

Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil na pracovnej porade vedúcich odborov školstva OÚ v sídle kraja

21.08.2017
Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil na pracovnej porade vedúcich odborov školstva OÚ v sídle kraja
     Pravidelnú pracovnú poradu so zástupcami regionálnej štátnej správy v školstve k aktuálnym otázkam pred začiatkom nového školského roka 2017/2018 zorganizovalo v Námestove v dňoch 17.- 19. 8. 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s odborom školstva Okresného úradu v Žiline.
    
Na porade sa zúčastnili okrem vedúcich odborov školstva aj ich vedúci oddelení odborných a metodických činností a vedúci oddelení ekonomických činností.
      Štátny tajomník Peter Krajňák v úvode podujatia poukázal na dôležité zmeny v novele zákona o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení,  informoval prítomných o prebiehajúcich prácach na novelizácii školského zákona a zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a predstavil súčasné koncepčné zámery a aktivity pre oblasť regionálneho školstva.
     Zvlášť vyzval k dobrej príprave a organizácií škôl na Pilotné meranie PISA 2018, aby žiaci mohli objektívne prezentovať svoje zručnosti a kompetencie v prírodovednej, matematickej, čitateľskej a teraz prvýkrát aj finančnej gramotnosti.