» Aktuality » Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval so zástupcami OZ Divé maky o mladých rómskych lídroch

Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval so zástupcami OZ Divé maky o mladých rómskych lídroch

16.11.2016
Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval so zástupcami OZ Divé maky o mladých rómskych lídroch
     Podpora mladých rómskych lídrov bola hlavnou témou stretnutia Štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka so zástupcami občianskeho združenia (OZ) Divé maky.
     Projekt s názvom „Líderstvom k tolerancii - Mladí rómski lídri“ realizuje OZ Divé maky vďaka podpore z dotačného programu IUVENTY v sume 30 000 eur. V rámci tohto projektu skúsení školitelia trénujú mladých rómskych lídrov, ktorí majú ambíciu zastupovať záujmy rómskej mládeže z celého Slovenska.
     Projekt je zameraný na aktivizáciu mladých Rómov a advokačné aktivity smerom k dôležitým ľudom a úradom, ktorí sú zodpovední za tvorbu stratégií, programov a opatrení smerom k Rómom. Práve dvaja takíto advokátori, Miroslav Balog a Jozef Goroľ - študenti vysokých škôl v Bratislave a Ostrave, na stretnutí rozprávali o vlastnej pozitívnej skúsenosti s mentoringom, ale tiež o výzvach, ktorým čelia mladí Rómovia počas štúdia. Ide podľa nich najmä o slabú informovanosť členov rómskych komunít o možnostiach štúdia a dôležitosti vzdelávania.
     Štátny tajomník Peter Krajňák ocenil úsilie mladých lídrov a poznamenal: „Dôležitá je zmena osvety a preto by bolo vhodné pripraviť a zrealizovať vysvetľovaciu kampaň práve na tieto spomínané témy“.

     OZ Divé maky už viac ako 8 rokov podporuje nadané rómske deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jeho činnosť je postavená na troch pilieroch: finančná pomoc formou štipendií, mentoringový program, teda podpora osobnostného rozvoja a tretím sú workshopy, letná akadémia a Cigánsky bašavel, ktorý každoročne v lete organizujú ako vyústenie celoročnej práce s mladými rómskymi talentami.