» Aktuality » Štátny tajomník Peter Krajňák navštívil Spojenú školu na Dúbravskej ceste v Bratislave

Štátny tajomník Peter Krajňák navštívil Spojenú školu na Dúbravskej ceste v Bratislave

16.05.2017
Štátny tajomník Peter Krajňák navštívil Spojenú školu na Dúbravskej ceste v Bratislave
     Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák a poradca štátneho tajomníka Ján Hero dnes navštívili Spojenú školu na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave.
     Škola je špecifická tým, že vzdeláva žiakov s viacnásobným postihnutím v jej organizačných zložkách: Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím a Praktickej škole.
     V prvej časti návštevy si pozreli edukáciu žiakov s ťažkým stupňom viacnásobného postihnutia a nácvik komunikácie u nehovoriacich žiakov prostredníctvom tabletov. Druhá časť stretnutia bola venovaná diskusii s vedením školy o aktuálnych otázkach v špeciálnom školstve.