» Aktuality » Štátny tajomník Peter Krajňák diskutoval v Izraeli o aktuálnych výzvach v oblasti vzdelávania

Štátny tajomník Peter Krajňák diskutoval v Izraeli o aktuálnych výzvach v oblasti vzdelávania

28.09.2016
Štátny tajomník Peter Krajňák diskutoval v Izraeli o aktuálnych výzvach v oblasti vzdelávania
     V dňoch 25. – 27. septembra 2016 sa štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák zúčastnil v Jeruzaleme na 2. summite globálneho vzdelávacieho priemyslu s názvom „Vzdelávanie pre inovácie a inovácie vo vzdelávaní“. Jeho organizátormi boli Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Ministerstvo školstva Štátu Izrael.  Súčasťou programu bola dňa 25. 9. 2016 návšteva vzdelávacích inštitúcií v Izraeli a prezentácie s názvom „Tajomstvá izraelského inovačného systému“.
     Úvodné stretnutie summitu dňa 26. 9. 2016 otvoril izraelský minister školstva Naftali Bennett, zúčastneným sa prihovoril aj prezident Štátu Izrael, Reuven Rivlin. Kľúčové prejavy predniesli aj zástupcovia Európskej komisie a OECD. Na konferencii sa zišlo celkovo asi 30 čelných predstaviteľov ministerstiev školstva rôznych krajín, vrátane ministrov, štátnych tajomníkov a ďalších odborníkov v oblasti vzdelávacej politiky.
     ST1_IzraelSummit sa venoval téme začlenenia technologických inovácií do celosvetového vzdelávacieho systému s cieľom zlepšiť prostredie pre výučbu v školách a škôlkach po celom svete. Odborníci v oblasti vzdelávania diskutovali o spoločných globálnych výzvach, ktorým čelí vzdelávanie v 21. storočí - medzi nimi napr. aj o potrebe začlenenia nových a inovatívnych vyučovacích metód a vzdelávacieho prostredia do škôl a tiež potrebe vybavenia žiakov a študentov zručnosťami pre budúce pracovné miesta, z ktorých väčšina ešte neexistuje. Účastníkom summitu boli predstavené izraelské inovácie, s dôrazom na kreativitu v rámci formálneho aj neformálneho vzdelávania.
     V rámci uvedenej zahraničnej pracovnej cesty štátny tajomník Pater Krajňák uskutočnil aj pracovné stretnutie s veľvyslancom Slovenskej republiky v Tel Avive, Petrom Hulényim, počas ktorého dohodli ďalšie kroky smerom k prehĺbeniu rozvoja slovensko-izraelskej spolupráce, najmä v oblasti vysokého školstva, vedy, technológií a „start-upov“.