» Aktuality » Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Štefan Chudoba navštívi Maďarsko

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Štefan Chudoba navštívi Maďarsko

07.03.2013
     Zoznámenie sa s novým modelom riadenia regionálneho školstva bude cieľom pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Štefana Chudobu do Maďarska, ktorá sa uskutoční v piatok 8. marca 2013.
     Od septembra 2012 tam funguje Klebelsbergovo inštitucionálne centrum, ktoré má združovať viac ako 4-tisíc škôl so 120-tisíc učiteľmi.  Úrad pomenovaný po K. Klebelsbergovi, maďarskom ministrovi školstva v rokoch 1922 až 1931, má slúžiť ako styčný bod medzi ministerstvom a školskými správami pri zosúlaďovaní cieľov ústredného orgánu zodpovedného za vzdelávanie s potrebami miestnych orgánov. Celkovo by malo mať 200 regionálnych kancelárií a 2 300 zamestnancov, čo z centra robí najväčšiu štátnu organizáciu v histórii Maďarska.