» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala so zástupcami rumunského parlamentu

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala so zástupcami rumunského parlamentu

16.06.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala so zástupcami rumunského parlamentu
     Delegáciu Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Poslaneckej snemovne Parlamentu Rumunska prijala dnes na pôde rezortu štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.
     Témou rozhovoru bolo predovšetkým financovanie regionálneho školstva vrátane súkromných škôl, zabezpečovanie výchovno-vzdelávacích činností pre deti a mládež prostredníctvom centier voľného času, ako aj zabezpečenie vzdelávania národnostných menšín.
     Členov rumunskej delegácie zaujímalo, či na Slovensku existujú školy, ktoré by sa venovali národnostným menšinám a taktiež, aký počet žiakov je potrebný na zriadenie triedy s vyučovaním v jazyku menšín.
     Pani štátna tajomníčka informovala o existencii tzv. malotriedok, pre zriadenie ktorých nie je stanovený minimálny počet žiakov a kde sú zároveň všetky predmety vyučované v jazyku národnostnej menšiny. Za účelom starostlivosti o menšinové školstvo bol na slovenskom rezorte školstva zriadený aj odbor výchovy a vzdelávania národnostných menšín.
     Rumunskú stranu takisto zaujala informácia o zvýšenom normatíve financovania pre žiakov z národnostných menšín. Delegácie si okrem toho vymenili aj informácie o širokom spektre otázok týkajúcich sa školskej politiky, akými sú napríklad počet rokov povinnej školskej dochádzky, diferencovanosť maturitných predmetov podľa zamerania školy, alebo autonómnosť vysokoškolských inštitúcií.