» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová otvorila Informačný deň iniciatívy EUREKA

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová otvorila Informačný deň iniciatívy EUREKA

05.10.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová otvorila Informačný deň iniciatívy EUREKA
     Možnosti podpory projektov trhovo orientovaného výskumu boli dnes témou Informačného dňa európskej iniciatívy EUREKA v Bratislave. Podujatie otvorila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.
          V priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste sa zišli zástupcovia vysokých škôl, výskumných inštitúcií, ústavov SAV, verejnej a štátnej správy a firiem. Cieľom podujatia bolo sprostredkovať im základné informácie o EUREKE a možnostiach podpory projektov a možnostiach projektovej spolupráce s Českou republikou.
     Vo svojom príhovore Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová zdôraznila význam EUREKY ako platformy pre medzinárodnú spoluprácu, priestoru na vytváranie partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom.

     EUREKA je európska iniciatíva na podporu trhovo orientovaného výskumu. Podporuje medzinárodnú spoluprácu formou výskumných projektov medzi vysokými školami, podnikmi a výskumnými inštitúciami. Vznikla v roku 1985. Jej členmi je 44 krajín z Európy, Južná Kórea, Kanada, Južná Afrika a Chile. Slovenská republika je členom iniciatívy od roku 2001.