» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová diskutovala o podpore Slovákov v zahraničí

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová diskutovala o podpore Slovákov v zahraničí

12.05.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová diskutovala o podpore Slovákov v zahraničí
     Dňa 12. mája 2017 sa štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová zúčastnila 5. zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zasadnutia sa zúčastnili riaditelia škôl a predstavitelia slovenskej krajanskej komunity z Chorvátskej republiky, Maďarska, Srbskej republiky, Ukrajiny a Rumunska.
     Zasadnutie otvoril predseda úradu Ján Varšo. Štátna tajomníčka sa prihovorila účastníkom, pričom vyzdvihla záujem štátu o krajanov. Informovala prítomných, že je v bytostnom záujme Slovenskej republiky, aby krajania nestratili kontakt s vlasťou a ministerstvo školstva podporuje vzdelávanie v materinskom jazyku.
       Oľga Nachtmannová v uvedenej súvislosti upriamila pozornosť na realizované zvýšenie spolupráce Štátneho pedagogické ústavu, priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v problematike pomoci pre zahraničných Slovákov. Prítomným sa prihovoril i Ľubomír Petrák, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Slovenskej republiky.