» Aktuality » ŠPÚ zastupoval SR na medzinárodnom podujatí Európa sa začína na Lampeduse

ŠPÚ zastupoval SR na medzinárodnom podujatí Európa sa začína na Lampeduse

13.10.2016
ŠPÚ zastupoval SR na medzinárodnom podujatí Európa sa začína na Lampeduse
Na medzinárodnom podujatí Európa sa začína na Lampeduse, ktorým organizátori reagovali na jednu z najväčších utečeneckých tragédií pri masovej migrácii na európsky kontinent 3. októbra 2013 – zahynulo vtedy 368 utečencov zo severnej Afriky, mal svoje zastúpenie aj Štátny pedagogický ústav v Bratislave. Na ostrove Lampedusa, ktorý sa stal symbolom migračnej krízy v Európe pre mnohé tragické udalosti, ku ktorým došlo pri masovej migrácii, sa stretlo vyše  300  delegátov, vrátane žiakov a učiteľov z desiatich krajín EÚ. Zástupcovia Fínska, Grécka, Írska, Lotyšska, Nemecka, Rakúska, Slovenskej republiky, Slovinska, Španielska, Švédska sa tu zišli na podnet Ministerstva školstva Talianska predovšetkým preto, aby zapojili žiakov stredných škôl z rôznych európskych krajín do vzdelávacích aktivít a diskusií, ktoré sa týkajú otázok ľudských práv s osobitným zameraním na migráciu a práva utečencov a žiadateľov o azyl. Slovenská delegácia, zastúpená národnou koordinátorkou za SR v Európskej agentúre pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie PhDr. Denisou Ďuranovou zo Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, PhDr. Ľubomírom Jaššom, Michaelou Florkovou, Žanetou Hrbkovou a Ferdinandom Jagelkom z Gymnázia A. Bernoláka v Námestove, sa zúčastnila na workshopoch a prednáškach, zameraných na problematiku migrácie, kde diskutovali o projektoch a aktivitách, ktoré sú realizované v ich strednej škole. Slovenské a talianske gymnázium, spomedzi všetkých zúčastnených škôl, ktoré sa medzinárodného podujatia zúčastnili, boli vybrané organizátormi aj na záverečnú slávnosť pri príležitosti Pamätného dňa.   
Bližšie informácie o medzinárodnom podujatí a projekty zapojených škôl sú dostupné na webovom sídle „Europe begins at Lampedusa“:  www.europalampedusa.it.