» Aktuality » ŠPÚ sprístupnil na webovej stránke metodický portál pre učiteľov

ŠPÚ sprístupnil na webovej stránke metodický portál pre učiteľov

31.03.2017
ŠPÚ sprístupnil na webovej stránke metodický portál pre učiteľov
     Štátny pedagogický ústav sprístupnil na svojej webovej stránke skúšobnú verziu metodického portálu ako priestor pre metodickú podporu inovovaných Štátnych vzdelávacích programov.
    
Začína sa napĺňať potrebnými informáciami, súvisiacimi s inováciou ŠVP, ako aj metodickými materiálmi, ktoré môžu pedagógom pomôcť pri tvorbe školských vzdelávacích programov a vlastnej príprave vyučovacích hodín. Portál Štátneho pedagogického ústavu garantuje obsahovú a didaktickú správnosť publikovaných materiálov.
     „Metodický portál ŠPÚ je priestor, kde učitelia budú môcť nájsť pomoc, inšpiráciu a rôzne nápady a podnety, ktoré môžu zužitkovať pri príprave na vyučovanie. Zároveň môžu využiť príležitosť, ktorú ponúkame a sami sa stať autormi metodických podnetov,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. 
     Autori môžu posielať svoje návrhy a podnety na spu@statpedu.sk.