» Aktuality » ŠPÚ a školskí odborári sa dohodli na spolupráci

ŠPÚ a školskí odborári sa dohodli na spolupráci

25.10.2017
ŠPÚ a školskí odborári sa dohodli na spolupráci
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavel Ondek sa dohodli na spolupráci pri riešení problematiky materských, základných, základných umeleckých škôl a špeciálnych škôl. Návrhy na odborníkov z profesijných sekcií OZ PŠaV pre odborných komisie ŠPÚ doručia v písomnej podobe v najbližšom čase.
     „Naším spoločným prienikom bude najmä efektívna spolupráca odborníkov, ktorých má k dispozícii ŠPÚ vo svojich odborných komisiách a  odborníkov z praxe v profesionálnych sekciách Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý má veľmi dobre štrukturovaný systém podľa jednotlivých typov škôl a obrovské skúsenosti s projektami EHP, Európskeho sociálneho fondu a Nórskych fondov,“ informoval o spoločných zámeroch inštitúcií riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Predstavitelia školských odborov ponúkli ŠPÚ aj možnosť publikovať odborné recenzované príspevky z praxe odbornom časopise OZ ŠaV Aktuality Zväzu. „Túto ponuku vítame najmä preto, že takto budú širokej verejnosti na celom Slovensku k dispozícii vecné argumenty krokov, postupov a najmä výstupov našej odbornej práce, ktorú ŠPÚ robí pre školy, učiteľov a v konečnom dôsledku pre našich žiakov,“ zdôvodnil riaditeľ Ľ.Hajduk.
     Zástupcovia ŠPÚ a OZ PŠaV na Slovensku hovorili spolu aj o vízii prepojenia vyučovacieho procesu s neformálnym výchovno-vzdelávacím procesom formou voľnočasových aktivít detí v popoludňajších hodinách v základných školách.