» Aktuality » Spolupráca so Spoločným výskumným centrom EK bude ešte intenzívnejšia

Spolupráca so Spoločným výskumným centrom EK bude ešte intenzívnejšia

10.06.2014
Spolupráca so Spoločným výskumným centrom EK bude ešte intenzívnejšia
     Na dnešnej konferencii o spolupráci vo výskume medzi Spoločným výskumným centrom (Joint Research Centre - JRC) Európskej komisie a Slovenskou republikou uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, že Slovensko jednoznačne podporuje takúto iniciatívu a je pripravené spolupracovať s JRC na budovaní dlhodobého partnerstva.
     Podujatie sa konalo v bratislavskom Hoteli Bôrik a zúčastnilo sa na ňom približne 140 zástupcov vedeckých a technologických inštitúcií, vysokých škôl, podnikateľov, ako aj predstavitelia Slovenskej akadémie vied. Konferenciu spolu s ministrom školstva otvoril generálny riaditeľ JRC Vladimír Šucha, ktorý podčiarkol, že JRC je otvorená spolupráci so Slovenskom, ako aj vedeckej a technickej podpore jej štátnych orgánov i vedeckých organizácií a vysokých škôl.
     Spoločné podujatie bolo východiskom nielen na prehĺbenie spolupráce medzi JRC a slovenskými partnermi v strategických oblastiach, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami, ale aj na zvýšenie efektivity a atraktivity investícií do výskumu a vývoja a vylepšenie inovačných kapacít slovenskej ekonomiky.
     Hlavnými témami spolupráce bude oblasť udržateľnej dopravy, palív a technológií, ako aj jadrová bezpečnosť a jadrové vyraďovanie, čo boli zároveň aj kľúčové okruhy konferencie.
     Spoločné výskumné centrum (JRC) je generálnym riaditeľstvom Európskej komisie, ktoré slúži ako referenčné centrum pre vedu a technológiu EK. Tvorí ho sedem výskumných ústavov v piatich členských krajinách EÚ (Belgicko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Španielsko). Jeho poslaním je poskytovanie zákaznícky orientovanej vedeckej a technickej podpory pri koncipovaní, vývoji, implementácii a monitorovaní politík Európskej únie.
     Viac na webovej stránke EK: https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/research-cooperation-between-joint-research-centre-and-slovak-republic.