» Aktuality » Spoločnosť CISCO je pripravená pomôcť Slovensku s kybernetickou bezpečnosťou

Spoločnosť CISCO je pripravená pomôcť Slovensku s kybernetickou bezpečnosťou

17.01.2017
Spoločnosť CISCO je pripravená pomôcť Slovensku s kybernetickou bezpečnosťou
     Možnosti spolupráce rezortu školstva a spoločnosti Cisco pri napĺňaní cieľov Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2015 – 2020 dnes prediskutovali zástupcovia spoločnosti na stretnutí s ministrom školstva, vedy,  výskumu a športu SR Petrom Plavčanom.
     
Rozhovor sa týkal predovšetkým vzdelávania mladých odborníkov v tejto oblasti, keďže Cisco má dlhoročné skúsenosti s fungovaním medzinárodného sieťového akademického programu Cisco Networking Academy. Tento program sa realizuje aj na Slovensku už od roku 1999 a je zameraný na prípravu špecialistov na informačné a sieťové technológie. V súčasnosti existuje takmer 70 akadémií na stredných a vysokých školách po celom Slovensku.