» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné projekty » Národné centrá – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR » Partneri projektu » Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie, Nemecko

Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie, Nemecko

Kontakt:

Marthe Geiben
e-mail: geiben@bibb.de
Tel: +49 228 107 1534
http://www.bibb.de/