Slovenskí vedci sa podieľajú na projektoch, ktoré majú šancu získať Nobelovu cenu

31.01.2011

     Na výskume s potenciálom získať Nobelovu cenu pracuje v medzinárodnom vedeckom centre European  XFEL GmbH viacero popredných slovenských vedcov. Ide o európsky projekt 3,4 km dlhého RTG lasera budovaného v Hamburgu, ktorý bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít presahujúcim všetky súčasné svetové zdroje. Umožní prielomový výskum v širokom spektre vedných oblastí, ako je biológia, výroba nových liečiv na najzávažnejšie choroby ľudstva, pri vývoji nových materiálov, pri základnom výskume plazmy. Ukončenie výstavby sa plánuje v roku 2014 a o rok neskôr by malo byť v úplnej prevádzke.
     Slovenská republika  vstúpila  do tohto projektu v  roku 2009 ako spoločník  v  medzinárodnom vedeckom centre s ručením obmedzeným European XFEL GmbH. Význam nášho členstva v tomto medzinárodnom centre je o to väčší, že v jeho riadiacich zložkách ako podpredseda dozornej rady XFEL a člen výboru pre financovanie a právne záležitosti XFEL pôsobí prof. RNDr. Pavol Sovák CSc., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Okrem neho sa ako reprezentanti SR  na projekte zúčastňujú aj Ing. Karel Saksl, DrSc., vedecký tajomník Ústavu materiálového výskumu SAV Košice, ktorý je členom poradného vedeckého výboru a RNDr. Štefan Molokáč CSc., z Cryosoftu a.s. Košice, ktorý je členom výboru pre tzv. in kind príspevky (IKRC XFEL). Tento projekt ponúka nielen príležitosť zapojiť sa do špičkového výskumu aj slovenským študentom a doktorandom, ale do budúcnosti taktiež možnosť Slovenska podieľať sa na výsledkoch výskumu.
     Ďalším významným projektom, do ktorého sú zapojení naši vedci, je medzinárodné vedecké centrum European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) so sídlom vo francúzskom Grenoble. Nachádza sa tu synchrotrónový urýchľovač 3. generácie, ktorý sprostredkúva pohľad do vnútra hmoty na úrovni nanometrov. Je široko využívaný predovšetkým pri výskume v oblasti fyziky tuhých látok, materiálových vied, geofyziky, chémie, medicíny, štruktúrnej mikrobiológie či nanotechnológie. Zariadenie je zdrojom vysoko intenzívneho synchrotrónového svetla, ktorého vybrané parametre sú jedinečné a v súčasnosti v Európe nedosiahnuteľné na iných urýchľovačoch. Vo svete existujú len ďalšie dve podobné zariadenia s podobnými parametrami,  a to v USA a v Japonsku. Slovenská republika sa do ESRF zapojila prostredníctvom konzorcia CENTRALSYNC, ktoré združuje ČR, SR a Maďarsko. V súčasnosti je Slovensko predsedajúcou krajinou tohto konzorcia. Predsedom výkonného výboru je prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
       V rámci predsedníctva sa práve dnes 31. januára 2011 začína v Liptovskom Jáne Medzinárodná Zimná škola synchrotrónového žiarenia 2011. Potrvá až do 4. februára 2011 a jej účastníkmi sú predovšetkým mladí vedeckí pracovníci a doktorandi z 10 krajín sveta (napríklad Švédsko, Švajčiarsko, Francúzsko, USA, atď.). Prínosom pre Slovensko bude príprava novej generácie odborníkov schopných využívať tieto jedinečné zariadenia. Vytvorená báza vedomostí tak pomôže posunúť rozvoj nových technológií určených na riešenie praktických problémov bežného života.

Fotogaléria

Bratislava 31. január 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku