» Aktuality » Školy si budú objednávať učebnice už len cez edičný portál

Školy si budú objednávať učebnice už len cez edičný portál

01.12.2010

     Základné a stredné školy, ako aj špeciálne školy a osemročné gymnáziá si môžu oddnes 1. decembra 2010 objednávať učebnice na školský rok 2011/2012 prostredníctvom testovacej elektronickej prevádzky na edičnom portáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://edicnyportal.iedu.sk/. Kým doteraz sa tento proces uskutočňoval papierovou formou (objednávací list) aj elektronickou formou, ministerstvo zavádza objednávanie učebníc pre nastávajúci školský rok po prvýkrát výlučne prostredníctvom edičného portálu. Hlavným cieľom tohto postupu je zjednodušiť, sprehľadniť a zefektívniť objednávanie učebníc.
     Školy si majú objednať učebnice prostredníctvom edičného portálu do 21. decembra 2010. Do tohto termínu musia poslať aj potvrdenú záväznú objednávku vytlačenú z edičného portálu na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Na obálku je potrebné uviesť heslo: „Objednávka učebníc".
     Každá škola si môže priebežne ukladať do systému vybrané učebnice, kým neskompletizuje záväznú objednávku. Za školu je možné poslať iba jednu objednávku. Podrobná metodika objednávania je dostupná na edičnom portáli. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok je možné osloviť zodpovedných pracovníkov, ktorých kontakty sú uvedené v záložke „Pomoc".

Bratislava 1. december 2010