» Aktuality » Školy sa môžu uchádzať o podporu projektov zameraných na M. R. Štefánika

Školy sa môžu uchádzať o podporu projektov zameraných na M. R. Štefánika

22.03.2018
Školy sa môžu uchádzať o podporu projektov zameraných na M. R. Štefánika
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo spoločnú slovensko-francúzsku výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov na tému „I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“ s cieľom pripomenúť si historické udalosti z roku 1918.
      Výzva je určená všetkým slovenským a francúzskym základným a stredným školám. Projekty, zamerané na podporu bilaterálnej spolupráce partnerských škôl na Slovensku a vo Francúzsku, na podporu multidisciplinarity, kreatívneho prístupu a prepojenia minulosti so súčasnosťou s dôrazom na budúcnosť  budú finančne podporené ministerstvom školstva a francúzskou vládou. Realizácia projektov, vybraných odbornou komisiou, bude prebiehať od septembra do konca novembra 2018.
     Vyhlásenie spoločnej výzvy nadväzuje na odborný seminár pre učiteľov, ktorý sa za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej, generálneho riaditeľa Misie k storočnici Prvej svetovej vojny Josepha Zimeta a francúzskeho veľvyslanca na Slovensku J. E. Christopha Léonziho konal 23. januára 2018 v priestoroch Múzea mesta Bratislavy.
     Podujatie, organizované ministerstvom školstva a Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave,  v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave, predstavilo vzdelávacie aktivity, prostredníctvom ktorých sa budú môcť učitelia a žiaci zapojiť do osláv historických výročí v roku 2018. Zároveň odštartovalo spoločnú slovensko-francúzsku iniciatívu, ktorej reálnou podobou je zverejnená výzva.

Foto: TASR