» Aktuality » Školský autobus už vozí deti do škôl

Školský autobus už vozí deti do škôl

15.05.2017
Školský autobus už vozí deti do škôl
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka, ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka a starostu obce Dobrohošť Jozefa Borárosa bol dnes do praxe uvedený pilotný projekt školských autobusov, ktorý bude bezplatne prepravovať žiakov na trase Vojka – Bodíky - Dobrohošť – Rusovce do tamojšej základnej školy a späť. Pilotný projekt školských autobusov potrvá do konca júna, následne sa bude jeho fungovanie vyhodnocovať a v prípade záujmu aj rozširovať do ďalších lokalít.
     Cieľom školských autobusov je zvýšiť bezpečnosť cestovania detí do škôl a pomôcť obciam rozhodnúť sa, či financovať vlastnú školu, alebo uprednostniť prepravu detí do školy v susednej obci.
Spustenie pilotného projektu avizovali ešte v marci zástupcovia troch ministerstiev (školstva, dopravy a vnútra), ktoré na tomto projekte spolupracujú. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečuje hradenie nákladov na pohonné hmoty a vodiča autobusu.
     „Všetci traja sa zo spustenia projektu tešíme. Má viacero pozitívnych efektov. Šetrí finančné prostriedky obce, ktoré sú vynakladané na chod škôl, ale zároveň sa aj zvyšuje bezpečnosť detí, lebo vodič autobusu si na ne počká, aby nastúpili v mieste bydliska a vystúpili pri svojej škole," uviedol minister školstva Peter Plavčan.
     Ministerstvo vnútra SR je v projekte školských autobusov logistickým partnerom, ktorý okrem techniky poskytne aj preškoľovanie vodičov a skúsenosti z podobných projektov. Podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka slúži pilotný projekt na to, aby štát zistil, aký je oň záujem.
     Minister Érsek vidí prínos projektu školských autobusov v zvýšení bezpečnosti žiakov, lepšej organizácii dopravy a zefektívnení školského systému.