» Aktuality » Seminár pre základné školy o duálnom vzdelávaní už tento týždeň v 5 krajských mestách

Seminár pre základné školy o duálnom vzdelávaní už tento týždeň v 5 krajských mestách

15.01.2018
Seminár pre základné školy o duálnom vzdelávaní už tento týždeň v 5 krajských mestách     Oboznámiť triednych učiteľov 8. a 9. ročníkov základných škôl i výchovných poradcov s témou duálneho vzdelávania majú jednodňové stretnutia, ktoré realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania tento týždeň v piatich krajských mestách Slovenska. 
     Jednodňové semináre poskytnú nielen výchovným poradcom, ale aj triednym učiteľom potrebné informácie o systéme duálneho vzdelávania, o žiadaných profesiách na trhu práce, zodpovedia na otázku, aká je úloha základnej školy v ňom, ktoré odbory sú do systému duálneho vzdelávania zahrnuté, aké výhody a možnosti vo svojej kariére takto žiaci získajú.
     Súčasťou stretnutí bude prezentácia ponuky učebných a študijných odborov pre školský rok 2018/2019 a predpoklad pre školský rok 2019/2020 zo strany všetkých zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania.
 
 Miesta a termíny stretnutí
 
Všetky semináre sú jednodňové a konajú sa v čase od 13.00 do 15.00 hodiny v týchto termínoch a mestách:
 
16.01.2018 Dual point, Kragujevská 1, Žilina
16.01.2018 Dual point, Koniarekova 17, Trnava
17.01.2018 Základná škola, Janigova 2, Košice
18.01.2018 SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, Nitra
18.01.2017 Dual point, Jilemnického 2, Trenčín
 
 
Štátny inštitút odborného vzdelávania realizuje semináre v rámci NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity OVP.
 
 
www.dualnysystem.sk