» Ministerstvo » Rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR » Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2015

Rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2015

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2015 a rozpočet kapitoly podľa programov.
#