» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013

Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2013 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2013.