» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2009

Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2009

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2009 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2009

 Rozpis dotácií obsahuje tieto prílohy:

- metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok

   2009

- rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu pre VVŠ na rok 2009