» Aktuality » Rodičia aj deti sa môžu inšpirovať, ako tráviť letné prázdniny

Rodičia aj deti sa môžu inšpirovať, ako tráviť letné prázdniny

09.06.2015
Rodičia aj deti sa môžu inšpirovať, ako tráviť letné prázdniny
     Takmer 300 letných táborov, súťaží a ďalších podujatí nájdete v publikácii „Kam počas letných prázdnin?“, ktorú ako pomoc rodičom aj v tomto roku vydalo Centrum vedecko-technických informácií SR.
     V publikácii nájdu rodičia základné informácie o letných, detských či prímestských  táboroch a ďalších aktivitách, ktoré na toto leto pripravili centrá voľného času a občianske združenia po celom Slovensku. Zoznam je štruktúrovaný podľa krajov a okresov a nachádzajú sa tam aj pobyty organizované v zahraničí.
     Publikácia obsahuje aj termíny konzultačných hodín centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
 
    
Publikácia je dostupná na webovej stránke www.cvtisr.sk alebo na adrese: www.uips.sk/sub/uips.sk/images/OddMladezASport/Mladez/kam_pocas/2015/KamPocasLetnychPrazdnin_2015.pdf