» Medzinárodná spolupráca » Európske záležitosti » Rezortná koordinačná skupina

Rezortná koordinačná skupina

Rezortná koordinačná skupina bola zriadená pre potreby koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach Európskej únie. Predstavuje dôležitú súčasť mechanizmu tvorby stanovísk SR k legislatívnym návrhom Rady Európskej únie a Európskej komisie.