» Aktuality » Rezort školstva vyplatil stredoškolákom formou štipendií takmer 4 milióny eur

Rezort školstva vyplatil stredoškolákom formou štipendií takmer 4 milióny eur

23.09.2015
Rezort školstva vyplatil stredoškolákom formou štipendií takmer 4 milióny eur
     Sumu viac ako 3,947 milióna eur dostali v školskom roku 2014/15 žiaci stredných škôl zo sociálne slabších rodín v podobne mesačne vyplácaného štipendia. Jeho priemerná výška bola na úrovni 35,24 eura. Celkovo bolo v uplynulom školskom roku vyplatených 112 016 štipendií, pričom počet poberateľov sa pohyboval od 9 635 v júni 2015 po 12 274 v novembri 2014.
     V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k istému poklesu počtu štipendistov, keď bolo vyplatených o 5 875 štipendií menej v celkovej sume nižšej o 193 700,81 eura. Priemerná suma štipendia sa však medziročne zvýšila z 35,13 eura na 35,24 eura.
     O štipendium môžu požiadať žiaci denného štúdia na stredných školách, ktorí pochádzajú z rodín odkázaných na dávky v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem nepresahuje životné minimum. Štipendium nedostane žiak, ktorý je podmienečne vylúčený zo školy alebo v predchádzajúcom polroku školského vyučovania dosiahol priemerný prospech horší ako 3,5. Riaditeľ školy svojím rozhodnutím môže štipendium pozastaviť aj žiakom, ktorí sa dopustili výnimočne hrubého porušovania školského poriadku alebo majú výrazne zlý prospech a dochádzku. 
     Štipendium sa vypláca v závislosti od prospechu žiaka v troch výškach naviazaných na životné minimum. Aktuálne ide o nasledovné sumy (mesačne) – 22,61 eura (s prospechom od 2,5 do 3,5), 31,65 eura (s prospechom od 2,0 do 2,5) a 45,21 eura (s prospechom do 2,0).

Ilustračné foto