» Aktuality » Rezort školstva spustil modernejší spôsob objednávania učebníc

Rezort školstva spustil modernejší spôsob objednávania učebníc

19.10.2015
Rezort školstva spustil modernejší spôsob objednávania učebníc
     Krajšiu grafiku, menej papierovania pre učiteľov, aj prehľadnejšiu distribúciu učebníc do škôl – to všetko prinesie nový edičný portál. Už v týchto dňoch, až do 31. októbra 2015, prebieha prostredníctvom neho objednávanie reedícií učebníc pre školský rok 2016/2017.
     Nový Edičný portál umožňuje prezerať si katalóg učebníc a pridávať ich do objednávky jednoduchou cestou. Po novom je tiež možné  sledovať stav každej objednávky on-line. Od jej schválenia - až po dodanie. V súčasnom systéme je už pokrytá aj komunikácia so školami, proces distribúcie, reportovania  skladového manažmentu, modifikovanie objednávok a doobjednávania. Sprehľadní a spresní sa proces distribúcie a komunikácie s odberateľmi, ale aj celková kontrola.
     Komplexnejšia história objednaných a reálne dodaných učebníc v prepojení s počtami žiakov na jednotlivých školách dopomôže rezortu k lepšej orientácii v správaní sa škôl počas objednávacích konaní. „To zabezpečí hospodárnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi. Odstránia sa totiž nepresnosti a ministerstvo bude presne vedieť, ako sú školy zásobené učebnicami,“ hovorí minister školstva Juraj Draxler.
     Dobrou správou je aj nižšia administratívna záťaž škôl. Nebude už totiž potrebné dokladať k elektronickej objednávke aj jej papierovú formu ako doteraz. Tá mala často aj deväť listov. Byrokracia však odpadne aj na „druhej strane“, keďže nebude potrebné následné párovanie objednávok.