» Aktuality » Rezort školstva podporí vzdelávanie na stredných školách v nedostatkových odboroch

Rezort školstva podporí vzdelávanie na stredných školách v nedostatkových odboroch

11.04.2017
Rezort školstva podporí vzdelávanie na stredných školách v nedostatkových odboroch
      S cieľom podporiť vzdelávanie v študijných a učebných odborov stredných škôl s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR výzvu na podávanie takto zameraných rozvojových projektov. Na účely výzvy bolo v tomto roku vyčlenených 20 500 eur.
     Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017 bola na webovej stránke ministerstva zverejnená 10. apríla 2017 a žiadosti je možné zasielať do 5. mája 2017.
      Žiadateľom môže byť zriaďovateľ strednej odbornej školy a zriaďovateľ strednej odbornej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Podrobné informácie o výzve nájdete na stránke http://www.minedu.sk/vyzva-na-podanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojoveho-projektu-propagacia-odborneho-vzdelavania-a-pripravy-v-nedostatkovych-odboroch-vzdelavania-na-rok-2017/.

     Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizovaný zoznam študijných odborov a učebných odborovs nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce vo februári tohto roku a obsahuje viac ako 40 odborov. Patria medzi nich napríklad mechanik opravár – koľajové vozidlá, elektromechanik – telekomunikačná technika, operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov, chemická informatika, biochemik – výroba piva a sladu,polygraf – grafik, kamenár či diplomovaná všeobecná sestra.