» Aktuality » Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2013/1.2/07-SORO

Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2013/1.2/07-SORO

29.04.2013
Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2013/1.2/07-SORO
     Záujemcovia o konzultácie k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Podpora kvality vysokých škôl majú v termíne od 30. apríla do 16. mája 2013 k dispozícii Rezervačný systém. Stretnutia  budú prebiehať od 8.00 do 15.00 h počas dvoch dní v týždni (vždy v utorok a vo štvrtok). Dĺžka jednej konzultácie je 1,5 h.
     Zamestnanci ASFEU v Bratislave poskytnú potenciálnym žiadateľom informácie týkajúce sa formálnej kontroly žiadosti o NFP a jej príloh, rozpočtu a zamerania aktivít v zmysle výzvy.
     Výzva Podpora kvality vysokých škôl je zameraná na podporu rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, medzinárodnú spoluprácu medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej i medzinárodnej úrovni. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 20. mája 2013.
     Vstup do Rezervačného systému: http://www.asfeu.sk/agentura/rezervacny-system/