» Mediálny servis » Archív » Reakcie na médiá » Reakcia na nepravdivú informáciu uverejnenú v denníku Pravda o znížení rozpočtu rezortu na rok 2011

Reakcia na nepravdivú informáciu uverejnenú v denníku Pravda o znížení rozpočtu rezortu na rok 2011

28.07.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce uviesť na pravú mieru nepravdivú informáciu, ktorú uverejnil denník Pravda 21. júla 2011 v článku s titulkom Jurzyca očakávania nenaplnil. V ňom sa uvádza: „Pri rozdeľovaní rozpočtového koláča na tento rok minister financií školstvu ubral vyše 260 miliónov eur, hoci si podporu vzdelávania, výskumu, vedy a športu vláda dala do programového vyhlásenia. Po takýchto škrtoch im však Jurzyca musel ešte viac ubrať."

     Konštatovanie, že minister financií ubral školstvu vyše 260 miliónov eur, nie je pravdivé. Schválený rozpočet na rok 2011 v porovnaní so schváleným rozpočtom 2010 je nižší o 24 972 010 €. Rozpočet výdavkov kapitoly za zdroj 111 - zo štátneho rozpočtu je nižší o 77 521 036 €, za Operačný program Vzdelávanie je vyšší o 5 697 470 € a za Operačný program Výskum a vývoj je vyšší o 46 851 556 €.


Oprava uverejnená dňa 9. 8. 2011
     V denníku Pravda z 21. júla 2011 sme v článku Jurzyca očakávania nenaplnil uviedli, že pri rozdeľovaní rozpočtu na tento rok minister financií školstvu ubral vyše 260 miliónov eur. V skutočnosti sa však rozpočet pre ministerstvo školstva na tento rok znížil o 24,97 milióna eur. Škrty vo výške 260 miliónov eur v rezorte školstva ministerstvo financií pôvodne navrhlo v rámci úspory 1,44 miliardy eur, keď plánovalo šetriť na všetkých ministerstvách a štátnych úradoch. Táto suma sa však neskôr upravila. Za chybu sa ospravedlňujeme.