» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné projekty » Národné centrá – Zavádzanie prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v SR » Partneri projektu » Rakúska hospodárska komora

Rakúska hospodárska komora

Kontakt:

Barbara Wilfinger
e-mail:  barbara.wilfinger@wko.at
T: +43 (0)5 90 900-4088
 
Bernhard Heuberger
e-mail: bernhard.heuberger@wko.at
Tel:  +43 - (0)5 90 900-4531
https://www.wko.at/Content.Node/iv/index.html