» Aktuality » Projekt KomposyT získal ocenenie na kongrese ITAPA 2015

Projekt KomposyT získal ocenenie na kongrese ITAPA 2015

04.11.2015
Projekt KomposyT získal ocenenie na kongrese ITAPA 2015
      Za účasti štátnej tajomníčky ministerstva školstva Romany Kanovskej sa včera v Bratislave začal ďalší ročník kongresu ITAPA venovaný informatizácii verejnej správy. Hosťami slávnostného otvorenia podujatia boli spolu s ňou aj prezident SR Andrej Kiska a vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek.
     „Kým pred desiatimi rokmi rezort školstva ešte riešil problém nedostatočného počtu počítačov v školách a ich pripojenia na internet, dnes už učitelia bežne pracujú s digitálnym vzdelávacím obsahom a využívajú interaktívne tabule a tablety. Aj z tohto miesta považujem za potrebné oceniť úsilie, ktoré naši učitelia vynaložili, aby si v relatívne krátkom čase osvojili úplne nové technológie a tiež metodiku ich využívania v praxi,“ povedala okrem iného vo svojom príhovore R. Kanovská.
     Rezort školstva na kongrese úspešne reprezentoval aj elektronický projekt s názvom Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí – KomposyT, ktorý vznikol na pôde Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ten významným spôsobom zjednodušuje a zrýchľuje diagnostiku detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Odborná porota ho ocenila špeciálnym uznaním v kategórii Nové služby.
     Tento projekt taktiež zabodoval v internetovom hlasovaní poslucháčov a divákov RTVS, kde v kategórii najlepších projektov v oblasti digitalizácie služieb pre verejnú a štátnu správu Cena Rádia Slovensko na ITAPA 2015 skončil na druhom mieste so ziskom viac ako 44 % hlasov.