» Aktuality » Prof. Ján Turňa je laureátom ceny European Projects Awards

Prof. Ján Turňa je laureátom ceny European Projects Awards

07.10.2014
Prof. Ján  Turňa je laureátom ceny European Projects Awards
     Prof. Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR je osobnosťou, ktorá prispela k rozvoju Európskej únie v programovacom období 2007 – 2013. Cenu 4. ročníka European Projects Awards mu udelí European Project Association (EPA) počas slávnostného odovzdávania cien v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli zajtra 8. októbra 2014.
     European Project Association (EPA) si dala zacieľ vyzdvihnúť v rámci Európskej únie osobnosti, ktoré realizujú projekty financované Európskou komisiou s pozitívnym vplyvom na špecifickú komunitu, územie alebo sektor.
     Na podporu rastu povedomia európskej spoločnosti o pozitívnych dopadoch európskych projektov a na zvýšenie účasti v iniciatívach, ktoré sú inovatívne a užitočné pre spoločnosť, bola uskutočnená kampaň s názvom Čo robíš ... pre lepšiu spoločnosť?
     EPA ocenila výnimočný prínos prof. Jána Turňu k rozvoju EÚ prostredníctvom realizácie europrojektov a národných projektov zameraných na budovanie a prevádzku komplexných informačných systémov a ďalších aktivít pre podporu vedy, výskumu, vývoja a vzdelávania.
     „Slovensko má veľa šikovných odborníkov, ktorí svojou prácou prispievajú k úspešnej realizácii európskych či dokonca svetových projektov. Som veľmi rád a touto cestou gratulujem i profesorovi Turňovi a jeho tímu za prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti podpory vedy, výskumu, vývoja a vzdelávania“, pridáva sa k zajtrajšej gratulácii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini.
     Medzi úspešnými projektmi, ktoré sa realizovali v programovacom období 2007-2013, sú aj projekty unikátne v európskom aj celosvetovom meradle. Takým je napr. projekt SK ANTIPLAG, ktorý sa stal jedným z víťazov súťaže Európska cena za inováciu vo verejnej správe vyhlásenej Európskou komisiou.
     Ide o antiplagiátorský systém kontrolujúci originalitu piatich druhov prác - bakalárskych, diplomových, dizertačných, rigoróznych a habilitačných. Projekt zabezpečuje ich sústreďovanie v centrálnom registri záverečných prác, pričom originalitu každej z nich porovnáva s prácami uloženými v centrálnom registri, ako aj s ďalšími dokumentmi, predovšetkým z vybraných internetových zdrojov.
     CVTI SR je aktuálne riešiteľom ôsmich národných projektov. Šesť z nich je realizovaných v rámci OP Výskum a vývoj a dva v rámci OP Vzdelávanie. Generálny riaditeľ Ján Turňa pôsobí vo svojej funkcii siedmy rok, pričom realizácia spomínaných projektov sa začala práve s jeho nástupom do pozície generálneho riaditeľa CVTI SR.