» Aktuality » Prijatie francúzskeho veľvyslanca Jean-Marie Bruna na pôde ministerstva školstva

Prijatie francúzskeho veľvyslanca Jean-Marie Bruna na pôde ministerstva školstva

13.05.2013
Prijatie francúzskeho veľvyslanca Jean-Marie Bruna na pôde ministerstva školstva
     Medzinárodná, vedecká a univerzitná spolupráca s Francúzskou republikou boli hlavné témy stretnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a veľvyslanca Francúzskej republiky v SR Jean-Marie Bruna. Prijatie sa uskutočnilo v pondelok 13. mája 2013 na pôde rezortu školstva.
    Na spoločnom rokovaní hovorili najmä o jazykovej spolupráci, v rámci ktorej francúzska strana venuje dlhodobú pozornosť príprave budúcich odborníkov a učiteľov francúzskeho jazyka, ako i ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov francúzštiny. Obe krajiny pokračujú taktiež v podpore slovensko-francúzskych bilingválnych sekcií na gymnáziách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne, kde pôsobí celkovo 8 francúzskych lektorov.
     Osobitnú pozornosť venovali pedagogickému projektu Francúzskej školy v Bratislave, ktorú v súčasnosti navštevuje viac ako 150 žiakov rôznych národností. V triedach sa vyučuje vo francúzskom jazyku a škola im poskytuje vzdelávanie od materskej školy až po 9. ročník základnej školy.
     Obe strany si vymenili informácie aj z oblasti univerzitnej spolupráce, v rámci ktorej zaviedli Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Komenského v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vyučovanie niektorých študijných predmetov po francúzsky v rámci čiastočne frankofónnych študijných smerov založených s partnerskými francúzskymi univerzitami.
     Okrem toho pokračuje na základe dohody o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci podpora mobilít výskumných pracovníkov z vybraných bilaterálnych výskumných projektov prostredníctvom partnerstva Hubert Curien – Štefánik. Agentúra na podporu výskumu a vývoja už vyhlásila v rámci programu Štefánik ďalšiu výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja na roky 2014-2015. Žiadosti môžu podávať právnické i fyzické osoby do 2. júla 2013.