» Aktuality » Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil minister školstva Eugen Jurzyca 50 osobností

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil minister školstva Eugen Jurzyca 50 osobností

26.03.2012

     Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva a vedy si dnes z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu prevzali medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR v Bratislave.
     Pracovníci v oblasti školstva boli odmenení za dlhoročnú pedagogickú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, ako aj inovatívne prístupy vo vzdelávaní či starostlivosť o postihnutých a talentovaných žiakov. Spomedzi 50 osobností odovzdal minister ocenenie napríklad prof. PhDr. Erichovi Petlákovi, CSc. za výnimočné životné dielo pri výchove generácií učiteľov a za vedecký prínos v oblasti pedagogiky z príležitosti životného jubilea 70 rokov. Rovnako ocenil aj PaedDr. Vieru Šotterovú zo Základnej školy na Ul. Ľ. Podjavorinskej 1 v Košiciach za dlhoročné mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti a za prácu so žiakmi z marginalizovaných skupín či riaditeľa Gymnázia na Ul. Ladislava Sáru v Bratislave RNDr. Pavla Sadloňa za dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a za zásluhy v rozvoji školstva na Slovensku.

     Ocenenia nesúce meno sv. Gorazda udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom, ale aj pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života už od roku 1997. Návrhy na udelenie ocenení predkladajú Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) orgány štátnej správy v školstve, občianske združenia, rôzne inštitúcie, rektori vysokých škôl alebo riaditelia priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR či jednotlivci prostredníctvom príslušných krajských úradov. Tie následne posudzuje komisia ministra pre morálne oceňovanie, ktorej členmi sú poprední predstavitelia rezortu školstva, ako aj iných oblastí spoločenského života. 

Fotogaléria


Bratislava 26. marec 2012