» Aktuality » Pri čerpaní prostriedkov z eurofondov na vedu a výskum budú prioritou veľké a významné projekty

Pri čerpaní prostriedkov z eurofondov na vedu a výskum budú prioritou veľké a významné projekty

10.03.2011

     Ako podporiť a urýchliť čerpanie eurofondov určených na vedu a výskum bolo témou dnešnej tlačovej konferencie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu a ministra financií SR Ivana Mikloša. Na stretnutí predstavili možnú víziu spolupráce v tejto oblasti, ktorá má za cieľ zefektívniť čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. O nových zámeroch informovali spolu s nimi aj splnomocnenec vlády pre vedomostnú ekonomiku Martin Bruncko, predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Jaromír Pastorek a rektor STU v Bratislave Robert Redhammer.
     I keď čerpanie v operačnom programe Výskum a vývoj vykazuje relatívne vysokú percentuálnu zazmluvnenosť, strategické by sa mali stať práve veľké projekty, na riešení ktorých sa budú podieľať špičkové univerzity, veľké výskumné pracoviská či ústavy SAV. Z hľadiska budovania vedomostnej spoločnosti sa hlavnou prioritou stane vytváranie kompetenčných centier, národných vedeckých centier európskej kvality orientovaných napr. na biomedicínu, energetiku či informačné a komunikačné technológie a popularizácia vedy.
     Za prekážku v čerpaní eurofondov označil minister Ivan Mikloš predovšetkým vysoký počet administratívnych úkonov a byrokratickú záťaž s tým spojenú. Práve preto sa v blízkej budúcnosti uskutoční zásadná revízia požiadaviek čerpania eurofondov. Aplikovať by sa mala zatiaľ v dvoch operačných programoch - OP Výskum a vývoj a OP Informatizácia spoločnosti.
     Ambíciou ministerstva školstva v tomto programovom období nie je iba maximálne, ale aj efektívne čerpanie prostriedkov. S tým súvisí stanovenie skutočných priorít z hľadiska celospoločenských potrieb. Investície budú teda smerovať nielen do technických a prírodných vied, ktoré si z hľadiska svojho zamerania vyžadujú vyššie náklady, ale aj do celospoločenských priorít. Takými je napr. environmentálna sféra či problematika rómskej národnostnej menšiny.
     Obaja ministri sa zhodli, že meranie úspešnosti slovenskej vedy a výskumu nemôže byť založené len na objeme investovaných verejných výdavkov, ale najmä na dosiahnutých výsledkoch. „Dôležitá je aj kvalita výskumu, úspešnosť našich vedcov či napr. ich publikovanie v karentovaných časopisoch," povedal na záver Eugen Jurzyca. 
Fotogaléria

Bratislava 10. marec 2011