» Aktuality » Prešovská univerzita vstúpila do tretej dekády svojho fungovania

Prešovská univerzita vstúpila do tretej dekády svojho fungovania

20.09.2017
Prešovská univerzita vstúpila do tretej dekády svojho fungovania
     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák i prorektor Karlovej univerzity v Prahe prof. Jan B. Lášek boli medzi vyše 450 hosťami na slávnostnom otvorení akademického roku 2017/18 na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove. Podujatie otvárajúce 21. rok existencie univerzity sa konalo 19. septembra 2017 v Divadle Jonáša Záborského.
     „Stojíme na prahu nového akademického roka, čo je opäť príležitosťou pre rekapituláciu, obzretie sa za seba, do nedávnej i staršej minulosti, zhodnotiť a posúdiť výsledky svojej práce i snáh, skonfrontovať predstavy i očakávania s realitou a jej výzvami,“ zneli úvodné slová rektora PU prof. Petra Kónyu.
     Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák ocenil, že sa škola aktívne venuje aj špecifickým oblastiam danými regiónom, v ktorom pôsobí. „Táto univerzita je už teraz jedinečným sídlom intelektuálneho formovania dvoch východných kresťanských tradícií – gréckokatolíckej a pravoslávnej. Prešovská univerzita má taktiež programy a inštitúty, ktoré sa zaoberajú štúdiom obyvateľov Slovenska, ktorí nie sú pôvodom Slováci; konkrétne Rómami, Maďarmi, Ukrajincami a karpatskými Rusínmi. Inštitucionálny základ takýchto štúdií každého zo spomínaných národov by mal byť aj naďalej podporovaný ako súčasť jedinečného intelektuálneho a občianskeho posolstva tejto univerzity," uviedol vo svojom príhovore Peter Krajňák.
     Rektor Peter Kónya zhodnotil aj uplynulý rok, pričom vyzdvihol zaradenie Prešovskej univerzity na druhé miesto v rebríčku slovenských vysokých škôl z pohľadu medzinárodného prestížneho rankingu Scimago. „Významné úspechy sme zaznamenali aj v internacionalizácii vzdelávania, keď v minulom roku študovalo na našej univerzite 323 zahraničných študentov pri medziročnom náraste takmer 100 % a podľa údajov z konca októbra minulého roka sa stala Prešovská univerzita treťou najväčšou univerzitou na Slovenskou a vôbec najväčšou mimobratislavskou vysokou školou,“ zdôraznil rektor.
     Z oblasti vedeckého výskumu upriamil pozornosť na úspech v podobe získanie grantu zo schémy Maria Currie, jediného na Slovensku, či zaregistrovanie jedinečnej odrody mäty piepornej – Kristínky. „Po dlhom čakaní sa nám taktiež podarilo dosiahnuť zaradenie prvého univerzitného časopisu do prestížnej databázy Scopus,“ poznamenal prof. Kónya. Rektor neopomenul ani skutočnosť, že rok 2017 sa nesie v znamení 20. výročia založenia univerzity: „Dvadsaťročné pôsobenie univerzity, aj keď nebolo a nie je bez problémov a ťažkostí, však jasne dokazuje správnosť tohto kroku. Prešovská univerzita svojimi úspechmi vo vede, vzdelávaní a ďalších oblastiach jej činnosti získala pevné miesto v systéme vysokoškolského vzdelávania v domácom i stredoeurópskom priestore“.
     Slávnostné otvorenie akademického roka je taktiež príležitosťou na udelenie Ceny rektora tvorivým zamestnancom a študentom Prešovskej univerzity. Tú si z rúk rektora prevzalo celkovo tridsaťdva pracovníkov, ktorí významným spôsobom prispeli k rozvoju vedy v jednotlivých vedných odboroch a desiati študenti za reprezentáciu univerzity a vynikajúce výsledky v štúdiu.

Foto: PU v Prešove