» Aktuality » Prečo máme podporovať výskum a mladé talenty

Prečo máme podporovať výskum a mladé talenty

01.08.2016
Prečo máme podporovať výskum a mladé talenty
     Výskum, vývoj a  inovácie sú hybnou silou kvalitatívneho rozvoja každej spoločnosti. Veda a podpora mladých výskumníkov boli aj jednou z hlavných tém neformálneho zasadnutia ministrov EÚ zodpovedných za konkurencieschopnosť a výskum (COMPET). Pre rezort školstva to bolo jedno z najdôležitejších podujatí v rámci slovenského predsedníctva. Príjemne ma prekvapilo záverečné konštatovanie eurokomisára pre vedu, výskum a inovácie Carlosa Moedasa, že išlo o jednu z najzaujímavejších odborných diskusií, na ktorej sa zúčastnil. Nediskutovalo sa totiž v abstraktnej politickej rovine. Do debaty boli priamo zapojení aj tí, ktorých sa problém priamo týka. Excelentní mladí výskumníci. Prišli do bratislavskej Reduty osobne a zúčastnili sa na rokovaniach. Dvadsať mladých vedcov spísalo svoje požiadavky, problémy a návrhy riešení do pripravovaného dokumentu Bratislavská deklarácia na podporu mladých výskumníkov, ktorý sme oficiálne predstavili na tlačovej konferencii. Mladí vedci  v ňom napríklad navrhujú zavedenie individuálnych grantov pre výskumníkov na základe ich inovačnej myšlienky, možnosť mobilít medzi súkromným a verejným priestorom či zabezpečenie stabilnejších pracovných pozícií.Memorandum, ktoré je iniciatívou slovenského predsedníctva,  vzbudilo veľký záujema jeho finálna podoba bude v Bruseli predložená na schválenie v novembri.
 
     Európska únia bude do roku 2020 potrebovať ďalší milión vedcov. Súvisí to aj s problémom únikov mozgov a mladých výskumníkov z EÚ. My síce máme  programy na pritiahnutie mladých vedcov z krajín mimo EÚ do EÚ, ale nemáme efektívne nástroje na to, aby sme v Únii  udržali najlepšie mladé vedecké kádre.
 
     Našich výskumníkov okrem platov trápia aj neúspechy pri získavaní grantov Európskej rady pre výskum (ERC). Ide o excelentnú záležitosť. Viacero držiteľov ERC grantov získalo Nobelovu cenu. S predsedom ERC Jeanom Pierrom Bourguignonom, ktorý bol nedávno v Bratislave, sme hovorili o možnostiach študijných pobytov našich výskumníkov priamo u držiteľov ERC grantov. Získali by skúsenosti, ako vypracovať kvalitný projekt, ktorý by v silnej konkurencii uspel.

vedci - laboratorium      Naši vedci stále dosahujú mimoriadne úspechy. Spomeniem tie novšie – 100 % rozložiteľné plasty, umelá koža ako náhrada ľudskej kože využiteľná v medicíne či plášť magnetickej neviditeľnosti, nad ktorým uznanlivo kývajú hlavou aj vedci z NASA – pod všetky tieto objavy sa podpísali slovenskí vedci. Vznikli v slovenských laboratóriách a čo ma najviac teší,  ich autori stále pôsobia na Slovensku. Našou prioritou preto musí byť vytvorenie zodpovedajúcich podmienok pre ich prácu. Ministerstvo školstva preto garantuje, že ani v prípade potreby šetrenia nevezme z prostriedkov určených na vedu a výskum ani cent.

     Kvalitnému výskumu sa bude prikladať väčší dôraz aj na vysokých školách. Zavádzame  presnejšie ukazovatele na hodnotenie kvality vedeckej činnosti. Už v tomto roku dostali viac peňazí školy s lepším výskumom. Podľa pripravovanej novely zákona o vysokých školách  by sa mal ďalej meniť spôsob ich financovania. Kvalitnejšie univerzity by mali dostať oveľa viac. Meradlom kvality bude vo veľkej miere to, ako sú zapojené do vedeckého výskumu. Najvyššiu  prioritu bude mať špičkový výskum medzinárodného významu, ktorý bude adekvátne ohodnotený.

     Objavovanie nového nesúvisí len s výskumom. Dôležitá je tvorivosť i talent. Každý má v sebe skrytý potenciál byť v niečom dobrý. Aj preto je hlavnou témou slovenského predsedníctva v rezorte školstva podpora a rozvoj talentu. Nemyslím tým len účasť na olympiádach, ale  hľadanie talentu u každého jedinca. Treba nájsť v jeho povahe a osobných vlastnostiach  to, čo je výnimočné a hľadať cesty a spôsob, ako to  rozvíjať. Ako predsednícka krajina sa pokúsime podnietiť pokrok v tomto smere na celoeurópskej úrovni.komentár ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana pre Denník N