» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Aktuality » Pravidelné hodnotenie operačného programu Vzdelávanie

Pravidelné hodnotenie operačného programu Vzdelávanie

09.03.2012

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo dokument - Pravidelné hodnotenie operačného programu Vzdelávanie