» Šport » Hlavný kontrolór športu » Pracovné stretnutia HKŠ » Pracovné stretnutie kontrolórov dňa 12.6.2018

Pracovné stretnutie kontrolórov dňa 12.6.2018

Dňa 12.6.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s kontrolórmi národných športových zväzov a národných športových organizácii, ktorého predmetom bolo:

- prezentácia Kontrolná činnosť kontrolórov v súlade so zákonom o športe
- diskusia, ktorou nosnými témami bolo školenie kontrolórov, činnosť kontrolórov a rôzne.