» Aktuality » Podujatie Cyrilometodská ratolesť aj za účasti ministra školstva Dušana Čaploviča

Podujatie Cyrilometodská ratolesť aj za účasti ministra školstva Dušana Čaploviča

01.07.2013
Podujatie Cyrilometodská ratolesť aj za účasti ministra školstva Dušana Čaploviča
     V nedeľu 30. júna 2013 zavítal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič do Kopčan, kde sa pri tamojšom predrománskom kostole konalo liturgicko-spoločenské podujatie Cyrilometodská ratolesť. 
     Po príhovore ministra Dušana Čaploviča, ktorý otvoril slávnostný program, nasledovala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
     V rámci podujatia si minister školstva Dušan Čaplovič taktiež prezrel interiér predrománskeho kostola, ktorý odborníci datujú do 9. - 10. storočia a patri tak medzi najstaršie zachované sakrálne stavby na Slovensku.