» Veda a technika » Podujatia » Podujatia realizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Podujatia realizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

www.tyzdenvedy.sk

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa koná spravidla v novembri príslušného roka.

Podujatia Týždňa vedy a techniky