» Aktuality » Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských, rakúskych, českých a srbských organizácií

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských, rakúskych, českých a srbských organizácií

15.07.2016
Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských, rakúskych, českých a srbských organizácií
       Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Programu na financovanie projektov multilaterálnej vedecko-technickej spolupráce v dunajskom regióne a v spolupráci so sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja (VaV) formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
     Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV. Cieľom projektov multilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
- prispieť k vedeckému rozvoju vo vyššie uvedených krajinách prostredníctvom financovania mobilít výskumných pracovníkov v rámci spoločných výskumných projektov;
- prispieť k rozvoju výskumnej kapacity v danom regióne;
- podporiť rozvoj cezhraničnej výskumnej spolupráce; a
- poskytnúť možnosť pre mladých výskumných pracovníkov/výskumné pracovníčky vo vyššie uvedených krajinách spolupracovať v medzinárodnom prostredí a rozvíjať ich vedeckú kariéru.
     Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike na roky 2017 – 2018. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 15. júla 2016 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 30. september 2016.