» Aktuality » Podpis memoranda o spolupráci medzi VÚDPaP a Radou pre práva dieťaťa - SR

Podpis memoranda o spolupráci medzi VÚDPaP a Radou pre práva dieťaťa - SR

25.08.2017
Podpis memoranda o spolupráci medzi VÚDPaP a Radou pre práva dieťaťa - SR
     Zástupkyňa riaditeľa PhDr. Jana Tholtová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a prezidentka z  Rady pre práva dieťaťa – Slovenská republika PhDr., Mgr. Alena Dušatková podpísali dňa 18.8.2017 na pôde VÚDPaP v Bratislave memorandum o spolupráci.
     Memorandom sa začína spolupráca medzi Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a Radou pre práva dieťaťa – Slovenská republika v snahe podieľať sa na realizácií aktivít, ktoré prispejú k riešeniu spoločensky závažných tém v oblasti rodinnej politiky, duševného zdravia detí a systémových a intervenčných opatrení na ochranu detí pred všetkými druhmi násilia.