» Aktuality » Počet budúcich prvákov v základných školách znova vzrástol

Počet budúcich prvákov v základných školách znova vzrástol

12.05.2011

    Celkovo 57 213 detí zapísali v tomto roku rodičia do základných škôl. Oproti minulému roku je to nárast o 1 472 budúcich prvákov. O odložení začiatku povinnej školskej dochádzky sa rozhodlo v 4 870 prípadoch a do nultého ročníka bude zaradených spolu 2 545 detí.
     Na základe týchto údajov by základné školy v školskom roku 2011/2012 mali otvoriť 2 799 samostatných a 634 spojených tried. Veľká väčšina budúcich prváčikov navštevuje materské školy, z celkového počtu zapísaných detí bolo v nich zaškolených 90,94 %.
     Aj v tomto roku priviedli rodičia na zápis viac chlapcov ako dievčat, ktorých bolo z celkového počtu 26 722 (46,7 %). Najviac detí bolo zapísaných v Prešovskom (9 684) a Košickom kraji (8 749). Najmenej budúcich prvákov evidujú v Trnavskom (5 525) a Trenčianskom kraji (5 620). Nárast detí nastal vo všetkých krajoch okrem Banskobystrického, kde zapísali o 72 detí menej oproti minulému roku.
     Približne 93,6 % detí (53 586) z celkového počtu bolo prihlásených do verejných základných škôl, do cirkevných niečo viac ako 5,3 % (3 049) a do súkromných 1,0 % (578). Prevažná väčšina detí bola zapísaných do škôl a tried s vyučovacím jazykom (VJ) slovenským  - 93,4 % (53 438) a s VJ maďarským  - necelých 6,5 % (3 677). Školy a triedy s VJ ukrajinským zaevidovali 44 budúcich prvákov, 31 budúcich prvákov by sa malo vzdelávať v nemeckom jazyku. Údaje spracoval Ústav informácií a prognóz školstva z podkladov jednotlivých krajských školských úradov. 

Prehľad počtu detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2011/2012 podľa krajov:

 Kraj

 Počet detí

 Z toho odklad

 Bratislavský

 6 700

542

 Trnavský

 5 525

586

 Trenčiansky

 5 620

668

 Nitriansky

 6 517

594

 Žilinský

 7 724

657

 Banskobystrický

 6 694

589

 Prešovský

 9 684

671

 Košický

 8 749

563

 Spolu

 57 213

4 870

Bratislava 12. máj 2011