» Aktuality » Počas pracovnej cesty v Japonsku navštívil minister Peter Plavčan aj základnú školu

Počas pracovnej cesty v Japonsku navštívil minister Peter Plavčan aj základnú školu

21.04.2017
Počas pracovnej cesty v Japonsku navštívil minister Peter Plavčan aj základnú školu
     Základnú školu Minatogawa navštívil včera minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan v rámci svojej pracovnej cesty v Japonsku.
    
Počas návštevy si prezrel priestory školy a oboznámil sa s organizáciou riadenia školy a priebehom vyučovania v niektorých triedach, ako aj so zabezpečením stravovania žiakov v škole.
     Osobitne sa minister zaujímal o integráciu detí so špeciálnymi výchovnými potrebami a o záujmovú činnosť učiteľov so žiakmi po vyučovaní v škole. Učitelia v škole vedú v rámci svojej pracovnej náplne aspoň jeden záujmový krúžok pre žiakov, ktorí takto majú možnosť pod odborným vedením učiteľov stráviť čas v škole až do 18.00 h.
     Minister Peter Plavčan sa stretol a diskutoval aj s vedením školy, pričom stretnutie bolo spestrené vystúpením malých karatistov – žiakov školy.