» Aktuality » Po Infoveku nasleduje digitalizácia

Po Infoveku nasleduje digitalizácia

05.03.2013
     V oblasti rozvoja počítačovej a informačnej gramotnosti žiakov a učiteľov bol v rámci projektu Milénium jedným z najvýznamnejších projektov Infovek. Riešil budovanie hardvérovej infraštruktúry, teda vybavenie počítačmi, notebookmi či interaktívnymi tabuľami, ako aj prípravu učiteľov a tvorbou edukačného obsahu.
      Výsledkom je skutočnosť, že v súčasnosti majú internetové pripojenie všetky základné, špeciálne a stredné školy, ako aj školské zariadenia a v roku 2011 pripadalo na 1 počítač 3,72 žiaka. Najlepší pomer žiakov na počítač dosahujú škandinávske krajiny, ktoré sa blížia k hodnote 1:1.  
     Novou výzvou pre rezort školstva v nastávajúcom období je zvyšovanie prenosových rýchlostí, ktoré by školám umožnili využívať širší rámec on-line služieb. Rezort školstva plánuje zintenzívniť digitalizáciu slovenského školstva sériou konkrétnych projektov. Koncom roka boli spustené práce na projekte Planéta vedomostí. Ministerstvo má však v pláne aj ďalšie konkrétne aktivity, ktoré súvisia s digitálnym vzdelávaním. Ide o projekty, ktoré vďaka štrukturálnym fondom Európskej únie využijú financie na digitalizáciu učiva a zároveň umožnia vybaviť školy modernými digitálnymi pomôckami.
     Informatika je na gymnáziách povinný predmet, na štvorročných gymnáziách spravidla 2 hodiny týždenne v prvom ročníku a 1 hodinu týždenne v 2. ročníku. V rámci voliteľných hodín škola môže posilniť výučbu informatiky nad rámec rámcového učebného plánu. Na stredných odborných školách je výučba informatiky v rôznej časovej dotácii podľa charakteru učebného alebo študijného odboru. V aktuálnom akademickom roku študuje študijný odbor, resp. študijný program Informatika a výpočtová technika na 1. a 2. stupni vysokých škôl celkovo 5 917 študentov.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra