» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu ŠO poľnohospodárska a lesnícka technika

Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu ŠO poľnohospodárska a lesnícka technika

13.08.2013
V zmysle § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky – zmenu opisu študijného odboru poľnohospodárska a lesnícka technika.

K predmetnému návrhu je možné doručiť pripomienky elektronicky na odbor.vsv@minedu.sk do 13. septembra 2013.