» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o doručení návrhu na zmenu v sústave študijných odborov - opis ŠO environmentálne inžinierstvo

Oznámenie o doručení návrhu na zmenu v sústave študijných odborov - opis ŠO environmentálne inžinierstvo

08.11.2017
Ministerstvo školstva, ved, výskumu a športu SR informuje o doručenom návrhu Technickej univerzity v Košiciach na zmenu v sústave študijných odborov SR, ktorá sa má týkať zmeny opisu študijného odboru environemntálne inžinierstvo.

Navrhovateľ svoj návrh zdôvodnil nasledovne: "Súčasný opis študijného odboru 4.3.2. environmentálne inžinierstvo vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Medzičasom sa Slovensko stalo súčasťou Európskej únie a podriaďuje sa povinnostiam z toho vyplývajúcich. V environmentálnej oblasti prijíma a postupne zapracúva do svojej legislatívy direktívy Európskej únie, ako aj strategickú politiku v environmentálnej oblasti. Výsledkom je niekoľkonásobná zmena Zákona o odpadoch, ako aj európska stratégia v oblasti kritických surovín a kritických kovov, ktoré pôvodný opis študijného odboru nemohol reflektovať."

K návrhu je možné zasielať pripomienky prostredníctvom elektronickej pošty, a to do 9. 12. 2017 na adresu odbor.vsv@minedu.sk.